Ordinace od 23. 3. 2020

Od 23. 3. 2020 moje ordinace začne fungovat v jakémsi stále ještě „nouzovém“ režimu. Předpokládám, že si jsme všichni vědomi závažnosti epidemiologické situace na celém světě, a alespoň na chvíli odsuneme své vlastní zájmy a potřeby až za zájmy celé společnosti. Zároveň vím, že mnozí z Vás mají ortopedický problém, který je naléhavější a naléhavý, a pro ty z Vás tu nyní budu. Z těch, co jste již objednaní, nemohu posoudit naléhavost důvodu Vaší „návštěvy“ u mne v ordinaci, a proto to rozhodnutí je na Vás samotných – zhodnotit Váš zdravotní stav, a rozhodnout se, zda přijdete, či nikoliv. Musím Vás upozornit, že nelze využívat rtg vyšetření, pokud se nejedná o akutní problém. „Nouzový režim“ též znamená, že budu pracovat bez sestry, a tudíž nebudu moci ošetřit tolik pacientů, jako v „normálním režimu“.

Pokud potřebujte cokoliv prokonzultovat, využijte prosím spíše distančních služeb, tedy telefon, a především e-mail. Lze vystavit e-recept a zaslat jej e-mailem, na dálku lze pracovat s e-neschopenkou.

V žádném případě nechoďte do ordinace, pokud jste nachlazení, máte teplotu, necítíte se dobře! V tom případě konzultujte svůj stav s Vaším praktickým lékařem.

Pokud se rozhodnete do ordinace přijít, prosím, nechte doma rodinné příslušníky, přijďte sami! Pokud není doprovod nutný vzhledem ke zdravotnímu stavu vyšetřovaného.

Do čekárny i ordinace vstupujte pouze se zakrytými dýchacími cestami.

V čekárně dodržujte odstup od ostatních pacientů nejméně 2 metry. Ideálně – nevstupovat do čekárny, pokud tam jsou 3 osoby – v takovém případě, prosím, vyčkejte v patřičných odstupech před čekárnou.

Před vstupem do ordinace využijte, prosím, desinfekce rukou.

Buďme k sobě ohleduplní navzájem, jde o zdraví nás všech!

Vězte, že čím méně bude sociálních kontaktů nyní, tím dříve se nám podaří celou situaci zvládnout!

 

© Ortopedie Svitavy • všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign – tvoříme obchodně úspěšné weby

Top